Juurihoito

Juurihoidon vaiheet

Juurihoito kestää yleensä 1-3 hoitokäyntiä riippuen infektiosta, oireista sekä juurikanavien monimuotoisuudesta ja määrästä.

Vaihe 1

Ensimmäiseksi tehdään avaus hampaan ydinkudokseen (pulpaan).
Paikallispuudutuksessa pieni avaus tehdään takahampaissa purupinnalle tai etuhampaissa sisäpinnalle. Juurikanavien pituudet määritetään ja tulehtunut/infektoitunut hammasydin poistetaan.

Vaihe 2

Juurikanavat puhdistetaan, muotoillaan ja desinfioidaan. Tarvittaessa
käytetään hoitokäyntien välillä lääkityksenä kalsiumhydroksidia ja täyttö
tehdään mieluiten kahden viikon kuluttua.

Vaihe 3

Kanavat täytetään yleensä guttaperkalla kanavien uusintainfektion
estämiseksi.

Vaihe 4

Kun juurihoito on valmis, hampaaseen tehdään tiivis paikkaus
tai kruunutus, jotta vältytään juurikanavien uusintainfektiolta.

Vaihe 5

Viimeistään vuoden kuluttua juurihoidosta varmistetaan paraneminen kliinisellä tutkimuksella ja hampaasta otetulla röntgenkuvalla.

Millon juurihoidon erikoishammaslääkärille?

Juurihoitoon voi liittyä haasteita, kuten luutuneet ja ahtaat juurikanavat, joita voi olla vaikea löytää tai avata juuren kärkeen saakka. Ahtaaseen ja mutkaiseen juurikanavaan voi helposti katketa instrumentin pala, jolloin juurihoidon erikoishammaslääkäri pystyy poistamaan katkenneen instrumentin tai ohittamaan sen. Juurikanavien muoto on monissa hampaissa monimutkainen ja tämän vuoksi erikoislaitteista  kuten mikroskoopista on hyötyä hampaan paranemiselle.

Mikäli juurihoidon jälkeisellä kontrollikäynnillä todetaan edelleen kliiniset infektion merkit tai röntgenkuvassa ei nähdä paranemista, on hyvä selvittää infektiota ylläpitävä tekijä juurihoidon erikoishammaslääkärin toimesta. Tällöin mahdollisesti tarvitaan juurihoidon uusiminen, jolloin pyritään hoitamaan infektion syy kuten ylimääräinen juurikanava, alitäyttö tai muu ongelma juurihoidetussa hampaassa.

Hammastraumoihin voi liittyä murtumalinjoja ja niiden havaitseminen on tärkeää hoidon alkuvaiheessa. Myös lapsilla ja nuorilla kehittyvien hampaiden traumojen hoidot saattavat poiketa aikuisten juurihoidosta. Hammastraumojen yhteydessä seurannalla on merkitystä, jotta hoito voidaan aloittaa mahdollisimman varhain kuten resorptioissa.

Hammasinfektioiden hoidossa pelkkä juurihoito ei aina riitä, vaan tietyissä tilanteissa joudutaan poistamaan myös infektoituneen hampaan juuren kärki esim. kystan vuoksi. Yksittäisen juuren poisto monijuurisen hampaan kohdalla voi säästää loppuosan murtuneesta hampaasta.

Jos hampaan juurihoidon taustalla on muu syy kuin karies, kuten hampaan murtuma, juuren resorptio tai iensairauteen liittyvien syvien ientaskujen ulottuminen juuren kärkeen saakka, erikoisosaaminen on usein tarpeen.

Kehittyvän hampaan juurikanavan muoto on laajempi ja annettava hoito riippuu juuren kehitysasteesta. Tämä vaatii usein erikoisosaamista.